เที่ยวฟุกุโอกะ เมืองศูนย์กลางบนเกาะคิวชู

            ฟุกุโอกะ (Fukuoka) เมืองศูนย์กลางบนเกาะคิวชู ฟุกุโอกะเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษาและการคมนาคมที่สำคัญ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคน ในอดีตฟุกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการติดต่อกับจีนและเกาหลี และยังเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก


ศาลเจ้าดาไซฟุ

ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Shrine)
            ศาลเจ้าอนุสรณ์สถานแด่กวีเอกและนักปราชญ์ของญี่ปุ่นในยุคเฮอัน ศาลเจ้าดาไซฟุสร้างเมื่อปี 1591 ตรงทางเข้ามีรูปปั้นเทพเจ้าวัวที่ถูกลูบจนเงาวับนอนอยู่โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากได้ลูบหัวและเขาของวัวจะทำให้มีโชค หายจากอาการเจ็บป่วยและประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน เราจึงเห็นผู้ปกครองพาบุตรหลานมาฝากเนื้อฝากตัวเพื่อให้เด็กฉลาด ศาลเจ้าดาไซฟุ


วัดโคเมียวโอเซ็นจิ

วัดโคเมียวโอเซ็นจิ (Komyozenji Temple)
            วัดเล็กๆในนิกายเซนตั้งอยู่ทางใต้ของศาลเจ้าดาไซฟุ วัดโคเมียวโอเซ็นจิสร้างขึ้นเมื่อปี 1273 ในยุคคามาคุระโดยพระภิกษุเท็ตสึเกียว เอ็นชิน (Tetsugyu Enshin) ลักษณะเหมือนบ้านในชนบทมากกว่าศาลเจ้า ด้านนอกมีสวนที่สวยมากไม่แพ้วัดอื่นๆในญี่ปุ่น


ฟุกุโอกะทาวเวอร์

ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower)
            หอคอยริมทะเลที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง ฟุกุโอกะทาวเวอร์สร้างเสร็จในปี 1809 เพื่อใช้เป็นจุดชมวิวของเมืองโดยเฉพาะ สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ จากด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของฟุกุโอกะได้ทั้งเมือง เป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด


วัดโชฟุคุจิ

วัดโชฟุคุจิ (Shofukuji Temple)
            วัดเซนที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นต้นแบบของวัดเซนอื่นๆ วัดโซฟุคุจิก่อตั้งในปี 1195 โดยพระเอไซ (Eisai) หลังท่านกลับจากไปศึกษาพระธรรมที่ประเทศจีนนานถึง 4 ปี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดได้รับความเสียหายจากระเบิดทำให้อาคารของวัดได้รับความเสียหายหลายแห่งแต่ก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่


ศาลเจ้าคุชิดะ

ศาลเจ้าคุชิดะ (Kushida Shrine)
            ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะคิวชู ศาลเจ้าคุชิดะสร้างในปี 1623 อาคารตั้งอยู่บนยอดเขา ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปีที่ศาลเจ้าจะมีการจัดงานเทศกาลยามาคาสะ (Yamakasa Festival) เทศกาลสำคัญของเมืองฟุกุโอกะ


วัดโทโชจิ

วัดโทโชจิ (Tochoji Temple)
            วัดพุทธในนิกายชินง่อนหรือนิกายมหายานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น วัดโทโชจิสร้างขึ้นเมื่อปี 809 โดยพระภิกษุโคโบ ไดชิ (Kobo Daishi) ศาลาหลังใหญ่บริเวณกลางวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์ใหญ่และรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่มีชื่อเสียงมาก


สนามกีฬาฟุกุโอกะ

สนามกีฬาฟุกุโอกะ (Fukuoka Yahoo Dome)
            สนามกีฬาริมทะเลของทีมเบสบอล ฟุกุโอกะ ไดเอะ ฮอว์กส (Fukuoka Daiei Hawks) ฟุกุโอกะโดมมีหลังคาสนามที่สามารถเลื่อนเปิดปิดได้เป็นแห่งแรกของญี่ปุ่น ตัวสนามตั้งอยู่ในย่านฮอว์กสทาวน์ (Hawks Town) ย่านการค้าสำคัญของฟุกุโอกะ