เที่ยวเกาะฮ่องกง ศูนย์กลางเขตบริหารพิเศษ

            เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island) ศูนย์กลางเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยเป็นทั้งศูนย์กลางทางการเงินการธนาคาร การคมนาคมและความทันสมัย มีอาคารสำนักงานสำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะธนาคารแห่งชาติจีน (Bank of China) และอาคารสำนักงานฮ่องกงแบงค์ (HSBC) ที่เป็นองค์กรระดับโลก


หาดรีพัลส์เบย์

หาดรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay)
            ชายหาดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในฮ่องกงตั้งอยู่ทางตอนใต้ บริเวณริมหาดมีวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงให้ความนับถือกันมาก ด้านหน้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกับเจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่ทิ่นเห่า) เทพธิดาแห่งท้องทะเลตั้งอยู่คู่กันโดยหันหน้าออกสู่ทะเล หาดรีพัลส์เบย์


วัดเจ้าแม่ทิ่นเห่า

วัดเจ้าแม่ทิ่นเห่า (Tin Hau Temple)
            วัดเจ้าแม่ทิ่นเห่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม หนึ่งในศาสนสถานสำคัญของเกาะฮ่องกง วัดเจ้าแม่ทิ่นเห่าสร้างขึ้นเมื่อราว 120 ปีก่อนเพื่อถวายแด่เทพธิดาผู้คุ้มครองชาวประมงและนักเดินเรือซึ่งชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก


วัดหม่านโหม

วัดหม่านโหม (Man Mo Temple)
            วัดในลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง วัดหม่านโหมเริ่มสร้างในปี 1847 เพื่อเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าหม่าน (เทพเจ้าแห่งวรรณกรรม) และเทพเจ้าโหม (เทพเจ้าแห่งสงคราม) ชาวฮ่องกงมักจะมาขอพรที่วัดแห่งนี้เพื่อให้ลูกหลานของตนฉลาดและมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเทพเจ้าทั้งสอง


ยอดเขาวิกตอเรีย

ยอดเขาวิกตอเรีย (Victoria Peak)
            ยอดเขาวิคตอเรีย หรือ วิคตอเรียพีค ยอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะฮ่องกง ยอดเขามีความสูงราว 554 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาเป็นจุดที่จะมองเห็นเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจนและสามารถมองไปได้ไกลถึงฝั่งมาเก๊าและจีนเลยทีเดียว


สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค

สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (Ocean Park)
            สวนสนุกแห่งแรกของฮ่องกงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี สวนสนุกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 870,000 ตารางเมตร ภายในแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ Lowland Garden, Marine Land, Headland Rider, Adventure Land and Bird Paradise